Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

REGULAMIN SERWISU TOWARZYSKIEGO - TOWARZYSKO.PL

I. Informacje ogólne.

1. Przez Organizatora/Administratora Serwisu oraz właściciela witryny internetowej, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu rozumie się Towarzysko.com Wojciech Czwarno z siedzibą w Warszawie, ;

2. Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z zachowaniem prawa właściwego dla siedziby jej właściciela w oparciu o definicję regulaminu w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 wraz z jej późniejszymi zmianami).

3. Serwisem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest strona internetowa www.towarzysko.pl w ramach której Organizator prezentuje treści skierowane do Użytkowników.

4. Użytkownikiem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest osoba fizyczna, mająca co najmniej 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i która dokonała pomyślnej rejestracji Konta Użytkownika na stronie internetowej Serwisu, korzystająca z treści prezentowanych w ramach Serwisu, w szczególności Wydarzeń.

5. Strona oraz Wydarzenia opublikowane oraz zorganizowane, w ramach Serwisu kierowane są wyłącznie do Uczestników mających aktywne Konto Użytkownika.

6. Kontem Użytkownika w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Administratora Serwisu, po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika. Jeden Użytkownik jest uprawniony do rejestracji wyłącznie jednego Konta Użytkownika.

7. Aktywne Konto Użytkownika w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza Konto Użytkownika, które posiada przynajmniej jedną aktywną subskrypcję . Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dezaktywowania Konta Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez rejestrację dwóch i więcej Kont Użytkownika.

8. Subskrypcja w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza dodatkowy pakiet funkcjonalności konta użytkownika. Dostępne subskrypcję wymienione są w pkt III

9. Komentarz/Post –  forma wypowiedzi Użytkownika w Serwisu w ramach w której Użytkownik może w sposób tekstowy dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi myślami.

10. Materiały - teksty, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika.

11. Gospodarzem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Użytkownik Serwisu, mający aktywne Konto Użytkownika, który przeszedł pomyślną weryfikację Administratora Serwisu, będący organizatorem/moderatorem co najmniej jednego Wydarzenia w danym miesiącu.

12. Kontakt Użytkownika z Administratorem Serwisu jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie towarzysko.pl/kontakt/

13. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu przez Administratora Serwisu, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail cyklicznych wiadomości zawierających informacje o najnowszych Wydarzeniach i ofertach specjalnych.

14. Otrzymywanie Newslettera nie podlega żadnym dodatkowym opłatom.

15. Dla celów realizacji Newslettera wymagane jest wyrażenie przez Użytkownika dodatkowej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,

II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Strona internetowa Serwisu dla swojego prawidłowego funkcjonowania korzysta z plików Cookies. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez a warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez a telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.

2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie w ramach Serwisu jest rejestracja Konta Użytkownika, potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Na stronie internetowej Serwisu publikowane są Wydarzenia, w których uczestnictwo jest bezpłatne jak i również takie w których uczestnictwo jest płatne. Informacje o tym czy dane Wydarzenie jest płatne czy bezpłatne znajdują się w szczegółach każdego Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych cena wyrażona jest w PLN z VAT. Użytkownik posiadający Aktywne Konto Użytkownika ma możliwość wzięcia udziału w dowolnej ilości bezpłatnych Wydarzeń, jak również do wzięcia udziału w Wydarzeniu płatnym, po uprzednim uiszczeniu dodatkowej opłaty przewidzianej za Wydarzenie płatne.

4. Aby skorzystać z możliwości zapisania na Wydarzenie należy zalogować się w Koncie Użytkownika, a następnie zapisać się na wybrane przez Użytkownika Wydarzenie korzystając z formularza rejestracyjnego znajdującego się pod opisem danego Wydarzenia. Dla potrzeb rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny oraz potwierdzić zapoznanie się z warunkami niniejszego Regulaminu. Do rejestracji Konta Użytkownika niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz imienia oraz akceptacja warunków niniejszego Regulaminu. Opcjonalnie można podać wiek.

III. Subskrypcje

1. Dzięki aktywnej subskrypcji użytkownik dostaje możliwość podglądu wszystkich nadchodzących wydarzeń oraz możliwość zapisania się w nieograniczonej ilości wydarzeń.

a) Bezpłatna - Subskrypcja jest ważna 30 dni od momentu założenia konta użytkownika. Koszt takiej subskrypcji to 0,00 PLN

b) Dzienna – Subskrypcja jest ważna 24 godziny od momentu aktywacji. Koszt takiej subskrypcji to 1,00 PLN z VAT

c) Miesięczna - Subskrypcja jest ważna jeden miesiąc od momentu aktywacji. Koszt takiej subskrypcji to 11,90 PLN z VAT.

d) Kwartalna - Subskrypcja jest ważna trzy miesiące od momentu aktywacji. Koszt takiej subskrypcji to 29,90 PLN z VAT.

2. Po wygaśnięciu subskrypcji użytkownik traci możliwość podglądu nadchodzących wydarzeń jak również możliwości zapisania się na wydarzenia. Z zastrzeżeniem, że zapisy wykonane w trakcie trwania subskrypcji pozostają ważne do dnia wydarzenia lub odwołania obecności przez użytkownika.

3. Każdorazowe odnowienie subskrypcji odbywa się na wyraźną chęć użytkownika poprzez wybranie i opłacenie odpowiedniej subskrypcji.

4. Aby aktywować/odnowić subskrypcje należy zalogować się na konto użytkownika, przejść do zakładki „Moje konto” następnie do zakładki „Subskrypcje”. Wybrać odpowiednią subskrypcję i kliknąć przycisk „Aktywuj” lub „Odnów”. Następnie użytkownik potwierdza swoje zamówienie i zostanie przeniesiony na stronę serwisu odpowiedzialnego za obsługę płatności.

IV. Status Gospodarza

1. Warunkiem otrzymania przez Użytkownika statusu Gospodarza jest pomyślna weryfikacja jego kandydatury przez Administratora Serwisu, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

2. Użytkownik wyraża chęć otrzymania statusu Gospodarza podczas trwania Wydarzenia, przekazując taką informację Gospodarzowi danego Wydarzenia, o czym każdorazowo informowany jest Administrator Serwisu. Przekazanie informacji Gospodarzowi Wydarzenia powoduje przyznanie Użytkownikowi statusu Kandydata na Gospodarza.

3. Po otrzymaniu statusu Kandydata na Gospodarza, Użytkownik jest zobowiązany do czterokrotnego uczestnictwa w Wydarzeniach, a ponadto do przedstawienia Gospodarzowi Wydarzenia propozycji Wydarzeń, które Użytkownik chciałby zorganizować. Propozycje przekazane Gospodarzowi zostaną następnie zweryfikowane przez Administratora Serwisu.

4. Użytkownik posiadający status Gospodarza udziela Kandydatowi na Gospodarza pomocy w celu zorganizowania przez Kandydata na Gospodarza pierwszych 4 zaproponowanych przez niego Wydarzeń. Gospodarz nadzoruje przebieg tych Wydarzeń, będąc ich współorganizatorem.

5. Po przeprowadzeniu czterech Wydarzeń Gospodarz wydaje opinię (pozytywną bądź negatywną) dotyczącą danego Kandydata na Gospodarza, przekazując ją Administratorowi Serwisu. W przypadku otrzymania pozytywnej opinii i jej weryfikacji przez Administratora Serwisu, Kandydat na Gospodarza otrzymuje status Gospodarza, który przyznaje Administrator Serwisu.

6. Status Gospodarza uprawnia Użytkownika do korzystania z Serwisu bez obowiązku aktywowania subskrypcji, o której mowa w pkt III, pod warunkiem zorganizowania przez Gospodarza co najmniej jednego Wydarzenia w danym miesiącu.

V. Formy płatności

1. Płatności w ramach Serwisu Użytkownik może dokonać w następujących formach:

a. płatność on-line – płatność dokonywana przy użyciu karty płatniczej lub przelewu online za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Payeezy – podmiot odpowiedzialny First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa. Płatność on-line dokonywana jest w momencie rejestracji na płatne wydarzenie.

b. płatność on-line – płatność dokonywana za pośrednictwem serwisu płatności internetowych eCard – podmiot odpowiedzialny eCard Spółka Akcyjna, ul. Arkonska 11, 80-387 Gdansk.

- karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic

- ePrzelewy:

1. Bank PEKAO S.A. (PeoPay)
2. ING Bank Śląski S.A. (Płacę z ING)
3. PKO BP S.A. (Płacę z iPKONET)
4. Bank Millennium S.A. (Millennium Płatności Internetowe)
5. Meritum Bank ICB S.A. (MeritumBank Przelew0
6. Plus Bank S.A. (Płacę z Plus Bank)
7. Idea Bank S.A. (Płacę z Idea Bank)
8. PKO BP S.A. (Płacę z iPKO)
9. PKO BP S.A (Płacę z Inteligo)
10. PKO BP S.A (Płacę z iKO)
11. Bank Pocztowy S.A (e-transfer Pocztowy24)
12. Bank PEKAO S.A (Pekao24Przelew)
13. Bank Ochrony Środowiska S.A. (Płać z BOŚ)
14. Toyota Bank Polska S.A. (Toyota Bank Pay Way)
15. Volkswagen Bank Polska S.A. (Przelew Volkswagen Bank direct)
16. Deutsche Bank PBC S.A. (db Transfer)
17. Euro Bank S.A. (Eurobank płatność online)
18. Credit Agricole Bank Polska S.A. (Credit Agricole eprzelew)
19. Bank PBH S.A. (Przelew z BPH)
20. Alior Bank S.A. (Płacę z Alior Banku)
21. Alior Bank S.A. (T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Sync)
22. mBank S.A. (mBank mTransfer)
23. mBank S.A. (mBank MultiTransfer)
24. Bank Zachodni WBK S.A. (Przelew24 BZWBK)
25. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy (Płacę z Citi Handlowego)

Płatność on-line dokonywana jest w momencie aktywacji danej subskrypcji lub rejestracji na płatne Wydarzenie.

2. Postanowienia dotyczące form płatności stosuje się odpowiednio do opłacenia subskrypcji , o której mowa w pkt III oraz do Wydarzeń płatnych o których mowa w pkt II 3

3. Organizator zastrzega sobie możliwość udostępniania nowych form płatności bez konieczności zmiany treści niniejszego Regulaminu.

4. Odstąpienie od umowy

5. Ze względu na charakter usługi oferowanej przez Organizatora, Użytkownikowi będącemu konsumentem, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, z uwagi na treść przepisu art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.) – ze względu na oznaczenie dnia lub okresu świadczenia usługi (Wydarzenia płatnego) oraz art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.) – ze względu na dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (subskrypcja)

VI. Zwrot płatności

1. Organizator dokona zwrotu uiszczonej przez Uczestnika płatności, w następujących przypadkach:

2. W przypadku odwołania Wydarzenia, Uczestnikowi przysługuje alternatywnie możliwość uczestniczenia w innym Wydarzeniu – w zależności od dostępności miejsc - odbywającym się w tym samym lub w innym terminie. W przypadku różnicy w cenie obu Wydarzeń Uczestnik będzie odpowiednio zobowiązany do dokonania dopłaty lub uprawniony do otrzymania nadpłaty.

3. Zwrot uiszczonej płatności nastąpi w formie, w jakiej Uczestnik dokonał płatności, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia przesłanki warunkującej zwrot.

4. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, noclegu, ani innych kosztów pośrednio lub bezpośrednio związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu chyba, że opis Wydarzenia stanowi inaczej.

5. Nie stanowi podstawy do dokonania zwrotu uiszczonej płatności spóźnienie lub nieobecność Uczestnika na Wydarzeniu.

VII. Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na niewłaściwe świadczenie usług przez Organizatora.

2. Reklamacja może zostać przesłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora wskazany par. I ust.1 niniejszego regulaminu bądź na adres e-mail Organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. W treści reklamacji Użytkownik powinien podać swoje dane osobowe pozwalające na jego identyfikację;

a) datę wydarzenia,

b) formę płatności,

c) adres e-mail wskazany podczas rejestracji na wydarzenie,

d) kontaktowy adres e-mail (jeżeli nie pokrywa się z adresem wskazanym podczas rejestracji na Wydarzenie)

e) przedstawienie zaistniałego problemu stanowiącego podstawę reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona niezwłocznie na adres e-mail wskazany przez Uczestnika, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji.

VIII. Dane osobowe i poufność danych.

1. Dane Użytkowników serwisu przetwarzane są przez Administratora Serwisu dla potrzeb realizacji publikowanych na stronie Wydarzeń, celów statystycznych a także dla celów dostarczania Newslettera, o ile Użytkownik wyraził zgodę na jego otrzymywanie. Na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą, mogą one zostać przesłane na adres kontaktowy wskazany podczas rejestracji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu/zmiany/usunięcia podanych danych.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do zmiany/poprawiania dotyczących go danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych przy rejestracji Konta Użytkownika lub wskazanie danych nieprawdziwych/błędnych uniemożliwi rejestrację Użytkownika, a w konsekwencji prawidłowe korzystanie z Serwisu.

3. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do Konta Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

4. Administrator Serwisu nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub jeżeli Administrator Serwisu będzie zobowiązany do ich udostępnienia na mocy przepisów prawa lub orzeczenia sądu.

IX. Odwołanie/zmiana terminu Wydarzenia

1. Administrator Serwisu zastrzega, w zależności od charakteru Wydarzenia oraz miejsca, w którym ma ono się odbyć, minimalną oraz maksymalną liczbę Uczestników.

2. Informacja o maksymalnej i/lub minimalnej liczbie Uczestników jest każdorazowo publikowana w zakładce poświęconej wybranemu Wydarzeniu.

3. Użytkownik jest uprawniony do odwołania uczestnictwa w Wydarzeniu, na które uprzednio się zapisał najpóźniej na 24 godziny przed terminem tego Wydarzenia. W celu odwołania obecności użytkownik powinien zalogować się do swojego konta i kliknąć na przycisk „Odwołaj obecność” pod wydarzeniem na które uprzednio się zapisał.

4. W przypadku odwołania uczestnictwa w Wydarzeniu, po upływie 24 godzin poprzedzających bezpośrednio to Wydarzenie, jak również w przypadku, gdy Użytkownik nie uczestniczy w Wydarzeniu, którego nie odwołał, zgodnie z postanowieniami zdań poprzedzających, subskrypcja może zostać zawieszona a użytkownik straci możliwość dostępu do nadchodzących wydarzeń oraz zapisywania się na kolejne wydarzenia.

5. W celu odblokowania subskrypcji użytkownik może być zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 5,00 zł.

6. W przypadku zainteresowania przekraczającego liczbę planowanych przez Organizatora miejsc, o uczestnictwie w Wydarzeniu decyduje pierwszeństwo zgłoszeń/zapisów na Wydarzenie.

7. Po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników, formularz zgłoszeniowy zostaje dezaktywowany i nie ma możliwości zapisania się na dane wydarzenie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia:

a. najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem Wydarzenia z powodu nie osiągnięcia zakładanej minimalnej liczby Uczestników. Organizator powiadomi dodatkowo zapisanego na Wydarzenie Uczestnika o jego odwołaniu w terminie wyżej wskazanym - za pośrednictwem wskazanego przez Uczestnika adresu e-mail.

b. najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia z powodów niezależnych od Organizatora, a w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie Wydarzeń outdoorowych, kataklizmów, powodzi, pożarów, zamieszek, wojny, ataków terrorystycznych, strajków, braku usług publicznych, epidemii, braku środków transportu, zarządzeń i regulacji rządowych, zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzenia stanu wyjątkowego w miejscu planowanego warsztatu, jak również z winy osób, za które Organizator odpowiedzialności nie ponosi. Organizator powiadomi dodatkowo zapisanego na Wydarzenie Uczestnika o jego odwołaniu w terminie wyżej wskazanym za pośrednictwem wskazanego przez Uczestnika adresu e-mail.

X. Wyłączenie odpowiedzialności/przebieg Wydarzenia

1. Wydarzenia organizowane w ramach serwisu odbywają w publicznie dostępnych miejscach oraz mają charakter wyłącznie towarzyski.

2. Program Wydarzenia oraz jego grafik ma charakter wyłącznie informacyjny. Organizator dołoży wszelkich starań, aby poszczególne Wydarzenia odbywały się zgodnie ze wskazanymi ramami czasowymi.

3. Na każdym z Wydarzeń obecny jest osoba moderująca - Gospodarz, który dba o to aby spotkanie przebiegało w miłej i spokojnej atmosferze.

4. Ewentualna konieczność zakupu biletów lub wejściówek do danego obiektu obciąża każdego Uczestnika, przed lub w trakcie Wydarzenia, chyba że co innego wynika z opisu danego Wydarzenia.

5. Jeżeli Uczestnik w trakcie Wydarzenia zamawia jedzenie lub napoje, wtedy jest zobowiązany do uregulowania należności wynikającej z zamówienia we własnym imieniu przed opuszczeniem Wydarzenia.

6. Organizator nie udostępnia informacji kontaktowych poszczególnych Uczestników Wydarzenia, chyba że obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa.

7. Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu całkowicie dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubytki na zdrowiu lub straty materialne poniesione przez Uczestników wydarzenia, jak również za ewentualne zdarzenia oraz ich skutki, które mogą mieć miejsce pomiędzy Użytkownikami zarówno w trakcie jak i poza okresem trwania Wydarzenia.

XI. Zasady umieszczania treści w Serwisie

1. Zarejestrowany Użytkownik może zamieszczać Materiały na swoim profilu.

2. Użytkownik posiadający aktywną subskrypcję ma możliwość publikacji Komentarzy pod każdym wydarzeniem.

3. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Komentarze/Posty oraz Materiały, które zamieścił w Serwisie.

4. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz w innych mediach, w zakresie wskazanym w § 5 pkt. 7 lit. c, i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

5. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji, edycji Profilu lub publikacji Komentarzy mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

XII. Postanowienia przejściowe

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych.

2. Ewentualna zmiana treści Regulaminu towarzysko.pl staje się obowiązująca w terminie wskazanym przez Administratora Serwisu, jednakże nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia aktualnej jego treści na stronie internetowej Serwisu.

3. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.

4. Użytkownikom Serwisu w każdej chwili przysługuje prawo do cofnięcia zgody na akceptację Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości zawierającej takie oświadczenie z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji. Cofnięcie zgody na akceptację Regulaminu jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Serwisu oraz dezaktywacją Konta Użytkownika.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. W razie sporu powstałego w związku z działalnością Serwisu lub jego Regulaminu Strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny po wcześniejszych negocjacjach oraz działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścicielem serwisu towarzysko.pl oraz Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę właściciela serwisu towarzysko.pl

Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje Użytkowników Serwisu od dnia 24/07/2016 do odwołania lub jego zmiany.

Ostatnio aktywni:

Sarah   Magda   Wiola   Aneta   Johnny38   Joanna   Marta   Michał   Marta   Ola   Ewa   Andrzej   Kaja   Marta   Paulina   Nika   Krzysiek   Witold   Sjarek  
Zobacz więcej: kliknij
Wróć do góry